Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Plan dnia

 

GODZINY

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ DZIECI I NAUCZYCIELA

 

6.45 – 8.00

Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne i inspirowane, indywidualne i zespołowe (praca indywidualna i w grupach).

Obserwacje przyrodnicze w kąciku przyrody. Kontakty indywidualne – rozmowy

i obserwacje pedagogiczne zachowań i działań dzieci.

Poznawanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, wspomaganie i rozwijanie zainteresowań.

8.00 – 8.15

Zabawy i ćwiczenia ruchowe

8.15 – 8.30

Czynności higieniczne i samoobsługowe przygotowujące do śniadania.

8.30 – 9.00

Śniadanie

9.15 – 9.45

Aktywność zbiorowa i indywidualna inspirowana przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w różnych sferach rozwojowych. Zajęcia dydaktyczne organizowane w/g wybranego programu wychowania przedszkolnego.

9.45 – 10.15

Zabawy swobodne wynikające z potrzeb dziecka i jego aktywności. Przygotowania

do wyjścia z przedszkola: czynności higieniczne i ubieranie się w szatni.

10.15 – 11.45

Pobyt w ogrodzie, spacery i wycieczki w okolicach przedszkola. Zabawy i gry ruchowe, sprawnościowe i rozwijające procesy poznawcze. Obserwacje przyrodnicze, prace gospodarczo-porządkowe, działania artystyczne i twórcze. Wielozmysłowe poznawanie otaczającego świata. Projektowanie działań zespołowych, doświadczanie i poszukiwanie rozwiązań zadań problemowych.

11.45 – 12.00

Czynności porządkowe, organizacyjne, higieniczne i samoobsługowe przygotowujące

do obiadu

12.00 – 12.30

Obiad

12.30 – 14.15

Czynności opiekuńcze. Czytanie literatury dziecięcej, słuchanie muzyki lub nagrań

z CD.

Odpoczynek po obiedzie – młodsze grupy dzieci.

Relaksacja lub pobyt na powietrzu.

Praca indywidualna: kompensacyjno – terapeutyczna.

14.15 – 14.30

Czynności samoobsługowe i higieniczne.

Zabawy i ćwiczenia ruchowe – przygotowanie do podwieczorku.

14.30 – 15.00

Podwieczorek

15.00 – 17.15

Samodzielne planowanie i organizowanie przez dzieci zabaw dowolnych: zespołowych

i indywidualnych.

Wspieranie przez nauczyciela twórczych inicjatyw dzieci.

W miarę możliwości korzystanie z ogrodu przedszkolnego.

Praca indywidualna: kompensacyjno – terapeutyczna. Prace porządkowe.

Rozchodzenie się dzieci.

Obserwacje pedagogiczne zachowań i działań dzieci.

Poznawanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, wspomaganie i rozwijanie zainteresowań.

 

Data dodania: 2021-01-30 22:20:48
Data edycji: 2021-02-18 13:14:23
Ilość wyświetleń: 1520
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej